Udruženje za ekonomski razvoj i saradnju TERRA SANA iz Sanskog Mosta u periodu septembar-novembar 2017. realiziralo je projekat „Nitratna direktiva“ koji je finansijski podržala Općina Sanski Most iz fonda za

više …