Ambasada Italije u BiH realizirala je projekat pomoći poljoprivrednim proizvođačima i njihovim asocijacijama u Sanskom Mostu, a koji su pretrpjeli štete u poplavama 2014. godine. U okviru ovog projekta, tri

više …

TERRA SANA će ovim Projektom u toku 2015. i 2016. godine stručno pratiti i podržavati grupu od 11 proizvođača povrća u plastenicima na području Bosanskog Petrovca. Ovi proizvođači korisnici su

više …

U maloj sali Općine Bosanski Petrovac, 10.03.2016. TERRA SANA je, nakon zimske pauze, organizovala novo predavanje za grupu proizvođača povrća u plasteniku, koji su korisnici UNDP programa „Podrška trajnim rješenjima

više …