Projekat zajednički realizuju UNDP, Općina Sanski Most, TERRA SANA i bh dijaspora. Opći cilj projekta je unaprjeđenje ruralnog razvoja općine Sanski Most kroz implementaciju inovativnih mjera u saradnji sa dijasporom,

više …