Udruženje za ekonomski razvoj i saradnju TERRA SANA iz Sanskog Mosta u periodu septembar-novembar 2017. realiziralo je projekat „Nitratna direktiva“ koji je finansijski podržala Općina Sanski Most iz fonda za

više …

U maloj sali Općine Bosanski Petrovac, 13.04.2016. TERRA SANA je organizovala još jedno predavanje za grupu proizvođača povrća u plasteniku, koji su korisnici UNDP programa „Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije

više …

Ambasada Italije u BiH realizirala je projekat pomoći poljoprivrednim proizvođačima i njihovim asocijacijama u Sanskom Mostu, a koji su pretrpjeli štete u poplavama 2014. godine. U okviru ovog projekta, tri

više …

U maloj sali Općine Bosanski Petrovac, 10.03.2016. TERRA SANA je, nakon zimske pauze, organizovala novo predavanje za grupu proizvođača povrća u plasteniku, koji su korisnici UNDP programa „Podrška trajnim rješenjima

više …