Udruženje za ekonomski razvoj i saradnju TERRA SANA iz Sanskog Mosta u periodu septembar-novembar 2017. realiziralo je projekat „Nitratna direktiva“ koji je finansijski podržala Općina Sanski Most iz fonda za

više …

TERRA SANA će ovim Projektom u toku 2015. i 2016. godine stručno pratiti i podržavati grupu od 11 proizvođača povrća u plastenicima na području Bosanskog Petrovca. Ovi proizvođači korisnici su

više …

Projekat zajednički realizuju UNDP, Općina Sanski Most, TERRA SANA i bh dijaspora. Opći cilj projekta je unaprjeđenje ruralnog razvoja općine Sanski Most kroz implementaciju inovativnih mjera u saradnji sa dijasporom,

više …